VO-academie: Oriëntatie op leiderschap

VO-academie heeft de leergang Oriënteren op leiderschap doorontwikkeld voor ambitieuze leraren die de mogelijkheden willen verkennen voor toekomstige leidinggevende functies. In vier bijeenkomsten (16 april, 4 juni, 17 september en 5 november 2018) ontdekken welke kwaliteiten je daarvoor nodig hebt en wat leidinggeven behelst?

VO-academie is een programma van de VO-raad dat zich richt op de verdere professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs.