Het Lerarenfonds

LerarenfondsVanaf begin volgend schooljaar kunnen leraren aankloppen bij een nieuw op te richten “Lerarenfonds”, met een startkapitaal van €5.000.000. De oprichting van het Lerarenfonds komt tegemoet aan een wens bij veel leraren om vanuit eigen initiatief te werken aan hun eigen onderwijsontwerp en professionele ontwikkeling. Zoals bekend is het voor individuele leraren zeer moeilijk om toegang tot fondsen te krijgen aangezien die vaak aan bredere schoolontwikkelings- en innovatieprogramma’s zijn gekoppeld. Autonome, door leraren gestuurde, innovatie komt te weinig voor, ook al is dat in onze optiek de motor van het onderwijs. Dat vacuüm wordt hopelijk gedeeltelijk opgevuld door het fonds.

Naar aanleiding “Samen Leren” en van vragen uit de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker toegezegd dat er een innovatiefonds voor leraren komt en de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Het fonds is voor en door docenten, vandaar dat het fonds zal worden beheerd door de Onderwijscoöperatie. Het is de bedoeling dat het fonds begin volgend schooljaar van start gaat en voortbouwt op het succes van “Onderwijs Pioniers”.

Het Lerarenfonds kent drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verbonden. Ten eerste het indienen en selecteren van voorstellen; ten tweede het bouwen van een netwerk tussen de initiatiefnemers en ten derde de kennisdeling. Om in de voorbereidingsfase verdere invulling te geven aan het Lerarenfonds nodigen we een aantal mensen uit, voornamelijk leraren, voor een ontwikkelbijeenkomst. We gaan in deze sessie onder andere een aantal scenario’s ontwikkelen. Onderdelen die we gaan bekijken zijn: selectie van voorstellen , community building, begeleiding, kennisdeling en leerlabs.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 21 mei bij Freedom Lab, Amsterdam. Om zoveel mogelijk leraren in de gelegenheid te stellen mee te laten denken hebben we voor een tijdstip wat later op de dag gekozen.

Datum en Tijd:
21 mei van 16:00-20:00

Adres:
Freedom Lab
Plantage Middenlaan 62, 1018 DH Amsterdam

We hebben nog een aantal plaatsen over. Wil je je er bij zij? Je kunt dan een mail sturen aan secretariaat@onderwijscooperatie.nl. Hopelijk zien we elkaar op 21 mei

Over de blogger

Plaats een reactie

Andere blogposts