Coaches OnderwijsPioniers

Coaches die een groep van ongeveer vijf OnderwijsPioniers (mbo) gedurende een schooljaar begeleiden.

Wil je ook meedoen?