LerarenAdviesRaad

De lidorganisaties hebben samen 50 zetels in de LerarenAdviesRaad (LAR). De leraren in de LAR hebben een belangrijke adviesrol in het bepalen van de koers van de Onderwijscoöperatie. Onderstaande foto-overzicht is momenteel incompleet.

Alle leden van de LAR