LerarenOntwikkelFonds: steun voor onderwijsverbetering van onderop

Onderwijsvernieuwing van onderop: dat is het idee achter het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Staatssecretaris Sander Dekker lanceerde dit fonds samen met enkele docenten woensdag op het Lerarencongres. Het LOF stelt geld en ondersteuning beschikbaar voor docenten met vernieuwende ideeën. Het LOF is van docenten voor docenten: leraren beslissen welke ideeën ondersteuning verdienen.

Naar steeds beter onderwijs

‘Daar gaan dus geen ambtenaren over,’’ zei staatssecretaris Dekker. ‘‘Het LOF is een beweging van onderaf. We maken kleine stappen in de richting van steeds beter onderwijs. Het is belangrijk dat leraren met goede ideeën deze zelf oppakken. Wacht niet op een signaal vanuit Den Haag, maar begin vandaag nog.’’

Collega’s meekrijgen

Een jonge docent die meedoet aan Onderwijspioniers, de voorloper van het LOF, vertelde dat het haar wel moeite had gekost om collega’s mee te krijgen bij de vernieuwing op haar school: ‘‘Maar toen zij zagen hoe enthousiast de leerlingen waren, kwamen ze over de brug.’’ Dekker: ‘‘Het is dus belangrijk dat je je project goed uitdraagt binnen de school.’’
Een andere Onderwijspionier zei dat hij veel steun heeft aan het bijbehorende netwerk. ‘‘Je wordt omringd door enthousiaste mensen. Ik ben goed in dingen opstarten, maar iets minder goed in ze afmaken. Zo’n traject stimuleert mij daarbij. Het is ook erg fijn om geld beschikbaar te hebben voor je plan.’’

Ondersteuning

Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief voor beter onderwijs. Deelnemers krijgen een jaar lang ondersteuning. Daarbij hoort een financiële bijdrage tot een maximum van 75.000 euro. De staatssecretaris: ‘‘Er is in totaal een kleine 5 miljoen beschikbaar, dus daar kunnen we een tijd mee vooruit.’’ Met dit geld kan de leraar vervanging betalen zodat hijzelf kan werken aan de ontwikkeling van zijn initiatief. De leraar doet mee aan drie verplichte Lerarenlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samen komen om van en met elkaar te leren. Verder zijn er facultatieve regionale Open labs, waarin collega-deelnemers en coaches ieders initiatieven verder helpen. Er is coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren. Bovendien krijgen de deelnemers een podium om hun initiatief met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres.

Indienen kan vanaf nu

Initiatieven kunnen vanaf vandaag worden ingediend. Er zijn dit schooljaar drie selectiemomenten (november, februari en mei) waarop de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst. De eerste selectieronde vindt plaats op 3 november.

Pagina delen