Staking 12 december

Op dinsdag 12 december staken leraren uit het primair onderwijs. Met de staking, geïnitieerd door PO-front, hopen leraren op meer geld voor salarissen en een lagere werkdruk.

De Onderwijscoöperatie respecteert het stakingsrecht. Onze meewerkende leraren die van dit recht gebruik maken worden financieel niet gekort wegens deze stakingsdag.

staking 5 oktober
staking 5 oktober