Talis 2018 – Laat jouw mening tellen!

Op 15 januari is in Nederland het veldwerk gestart voor Talis 2018 (Teaching and learning international survey): een online enquête die in bijna 50 landen over de hele wereld is uitgezet onder leraren en schoolleiders. Zij hebben tot 27 mei de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Doel van Talis is dat landen van elkaar leren: het achterhalen van goede praktijkvoorbeelden staat centraal. In Nederland krijgen deelnemende scholen een eigen schoolrapportage, zodat zij zichzelf kunnen vergelijken met de andere scholen in binnen- en buitenland. Deelnemers aan Talis 2013 (voortgezet onderwijs) vonden het zeer waardevol om de positie van hun school te weten ten opzichte van andere scholen. Zij hebben het schoolrapport gebruikt om gerichte discussies te voeren over het schoolbeleid en om concrete wijzigingen door te voeren.

“Talis onderzoekt veel thema’s waar leraren en schoolleiders echt iets aan hebben” – Petra van Haren, voorzitter AVS

In Nederland zijn 200 basisscholen geselecteerd voor deelname (hiervan hebben we inmiddels 134 scholen bereid gevonden om mee te doen) en 150 scholen in het voortgezet onderwijs (hiervan doen er 118 mee). Aangezien elk land een respons van 75% dient te halen om opgenomen te worden in de internationale resultaten, is het noodzakelijk dat nog meer scholen meedoen – vooral in het basisonderwijs. Het Nederlandse Talis-team zal ook de komende tijd de geselecteerde scholen die hun deelname nog niet hebben toegezegd benaderen. Scholen die niet zijn geselecteerd kunnen zichzelf aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen naar talis@ecorys.com.

Talis is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en hun werkomgeving. Benieuwd naar een filmpje van de OESO over Talis? Klik dan hier. Voor meer informatie over Talis 2018 in Nederland zie www.talis2018.nl.