Tijdelijk Toegevoegde Experts (TTE)

Sinds augustus 2017 werken leraren met specifieke expertise als Tijdelijk Toegevoegde Experts (TTE) in een projectteam van de Inspectie van het Onderwijs. Zij dragen bij aan themaonderzoek op scholen.

Leraren en Inspectie leren van elkaar; leraren krijgen een kijkje in de keuken van de Inspectie en op andere scholen. En de Inspectie heeft veel aan de praktijkkennis en expertise van leraren. Zo wordt expertise uit de praktijk gebruikt om het toezicht te verrijken.

Themaonderzoeken

De bijdrage van leraren kan bestaan uit het maken van een opzet voor themaonderzoeken, de uitvoering en rapportage. Op dit moment worden twaalf leraren ingezet bij het toezicht door de Inspectie. De Onderwijscoöperatie heeft zorggedragen voor de werving en selectie van deze leraren.

Leraren doen mee aan vier themaonderzoeken:

  1. Het versterken van rekenen/wiskundeprestaties (vijf leraren uit po, vo en so);
  2. Hoe verlopen de schoolloopbanen voor kwetsbare leerlingen? (vier leraren uit het vso, praktijkonderwijs en van entree-opleidingen);
  3. Motivatie in het vo (een scheikunde leraar);
  4. Uitstroomprofiel dagbesteding in het vso (twee vso leraren).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs.