Ambitie

De Onderwijscoöperatie zet in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs, door verdere professionalisering van leraren.

Als de vertegenwoordiger van de beroepsgroep richt de Onderwijscoöperatie zich op nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Dit om de beroepsgroep te organiseren en te verbeteren, de (ruimte voor) professionalisering te vergroten en beroepskwaliteit en beroepsontwikkeling van de leraar te verhogen. Van, voor en door de leraar.

Doelen

De doelen van de Onderwijscoöperatie zijn de leraar te:

  • bekrachtigen
  • stimuleren
  • faciliteren in zijn of haar beroepsbekwaamheid, beroepsontwikkeling en beroepseer.

Lees meer in eerder verschenen jaarverslagen.

Activiteiten

Alle activiteiten van de Onderwijscoöperatie staan op de pagina: Wat doen we?