Organisatie

Algemene ledenvergadering

De Onderwijscoöperatie kent een algemene ledenvergadering. Deze bestaat uit leden van de onderwijsorganisaties die samen de Onderwijscoöperatie vormen. Elke onderwijsorganisatie vaardigt één lid af aan deze algemene ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden: Liesbeth Verheggen namens de AOb, Loek Schueler namens CNV Onderwijs, Jilles Veenstra namens FvOv en Hans Kok namens Platform VVVO. Joost Kentson is gestopt als onafhankelijk voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Op dit moment is Liesbeth Verheggen waarnemend voorzitter in afwachting van de nieuwe voorzitter.

LerarenAdviesRaad (LAR)

De lidorganisaties hebben samen 50 zetels in de LerarenAdviesRaad (LAR). De leraren in de LAR hebben een belangrijke adviesrol in het bepalen van de koers van de Onderwijscoöperatie. Het aantal zetels per lidorganisatie hangt af van hun ledenaantal.

Lerarencommissies

De Onderwijscoöperatie werkt bij alle activiteiten met lerarencommissies. Deze commissies bestaan uit leraren van de lidorganisaties. Bij activiteiten als het LerarenOntwikkelFonds, Leraar2032 en de Staat van de Leraar zijn het steeds leraren die zelf een opzet maken en zelf aan de slag gaan.

Bureau

De dagelijkse activiteiten worden gecoördineerd en uitgevoerd door het bureau van de Onderwijscoöperatie.
De Onderwijscoöperatie is gevestigd in Utrecht.