Waarom ik ambassadeur ben

Eind vorig schooljaar studeerde ik af als master Leren en Innoveren. Voorwaarde om deze studie te volgen, was om ingeschreven te staan in het (toen nog vrijwillig) register. Dat was mijn eerste kennismaking met de activiteiten van de Onderwijscoöperatie.

De studie leidde tot rolontwikkeling als excellente leraar, ondernemende ontwikkelaar, reflectieve practitioner en begeleider/gesprekspartner van collega’s. Ik zocht actief naar manieren om vooral die laatste twee rollen uit te kunnen bouwen, en kwam zodoende opnieuw met de OC in aanraking. Daar kreeg ik eerst een functie als ambassadeur, kort daarna ook als leraar-onderzoeker voor het LOF. Een unieke combinatie!

In de praktijk

Met enig schaamrood op de kaken, moet ik echter bekennen dat ik tot dat moment dus niet echt bekend was met de OC. Laat staan, dat ik enig idee had van wat ik daar als leraar PO eigenlijk aan kon hebben.
In de praktijk kwam ik er al snel achter, dat ik niet de enige was. Als ik in gesprekken met nieuwsgierige collega’s vertel wat ik nu eigenlijk doe als ambassadeur, en als onderzoeker, zie ik regelmatig glazige ogen bij het woord Onderwijscoöperatie.

En omdat onbekend ook onbemind maakt, werd mij al snel duidelijk, dat mijn verhaal moet beginnen bij de OC, bij van-voor-door, en dat ik vanuit die gedachte zo graag met mijn collega’s over hun beroep en hun ontwikkeling praat. Ik wil weten wat hen drijft, en waarom, wat hen stimuleert of juist belemmert in hun werk, juist omdat ik ook één van hen ben. Dat perspectief is voor mij ook een waardevolle overeenkomst tussen het werken als ambassadeur en als LOF-onderzoeker.

Een eigen ambassadeurskoers

Tot zover mijn eigen motivatie en mijn start bij de OC. De laatste periode van 2017 heb ik geprobeerd om op de soms woelige OC-zee een eigen ambassadeurskoers te vinden. Het is niet altijd gemakkelijk om het kompas recht te houden, en nog minder wanneer je nog maar zo kort ergens bij betrokken bent. Het is zo belangrijk, steeds voor ogen te houden waaróm je doet wat je doet, als mens, als onderwijsprofessional en als vertegenwoordiger van de OC. Als ik naar de motivatie, inzet en betrokkenheid van de ambassadeurs-groep kijk, dan zie ik die overtuiging en de trots voor het beroep overal in terug.

In 2018 zullen onze collega’s, directeuren, schoolbesturen, iedereen die te maken heeft met de Wet Beroep Leraar en het Register, de urgentie gaan voelen om tot uitvoer over te gaan. Hopelijk kunnen wij als ambassadeurs ertoe bijdragen, dat die vanuit een positieve overtuiging zal ontstaan. Ik wens alle ambassadeurs en andere medewerkers van de OC een mooi en boeiend 2018!

Over de blogger

John Doe

Anja Hendriks

ATO Scholenkring
Mijn naam is Anja Hendriks. Ik ben 50 jaar en woon en werk in Brabant. De afgelopen 25 jaar heb ik mij als leerkracht in het primair onderwijs ontwikkeld tot all-round professional i…

Plaats een reactie

Andere blogposts