Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie (OC) is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Bijna 250 leraren uit het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn direct aan het werk vanuit de Onderwijscoöperatie, daaromheen is nog een veel grotere schil van leraren betrokken. Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd: het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten zijn stopgezet.

Blogs van leraren